foto: toni

Atlantisk bonito - Johnny Priore

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1200
längd:
fångstplats:Bua
metod:Spinn
bete:Fluga
fångstdatum:
uppdaterad: