foto: Jag

Benlöja - Johnny Priore

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:70
längd:
fångstplats:Götaälv Partihallarna
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: