Blågylta - Johnny Priore

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:250
längd:
fångstplats:Smögen
metod:Mete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:
uppdaterad: