foto: Jag

Elritsa - Johnny Priore

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:7
längd:
fångstplats:Bäck
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: