foto: Jag

Färna - Johnny Priore

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:2965
längd:
fångstplats:Flian
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: