foto: toni

Gädda - Johnny Priore

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:11900
längd:
fångstplats:Mjörn
metod:Mete
bete:Mört
fångstdatum:
uppdaterad: