foto: Simon

Taggmakrill - Johnny Priore

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:420
längd:
fångstplats:Kummelbank
metod:Pilk
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: