foto: toni

Ål - Johnny Priore

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1475
längd:
fångstplats:Mjörn
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: