Stäm - Johnny Priore

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:45
längd:
fångstplats:Flian
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: