foto: Jag

Storspigg - Johnny Priore

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Västkusten
metod:Pimpel
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:
uppdaterad: