Faren - Lars Örnskov

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:548
längd:
fångstplats:Helge Å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-04-22
uppdaterad:2019-04-22 06:35:14