Kolja - Melker Durell

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2019-05-04
uppdaterad:2019-05-06 17:13:08