Färna - Kjell Svensson

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:2160
längd:54
fångstplats:Krokån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-05-19
uppdaterad:2019-05-20 06:52:11