Pigghaj - Kjell Svensson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:5950
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-06-06
uppdaterad:2019-06-07 07:12:01