Kolja - Robin Kanthe

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjärnö
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2019-06-10
uppdaterad:2019-06-11 03:56:41