foto: Jag

Tunga - Johnny Priore

art:Tunga (Solea solea)
vikt:400
längd:45
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Kikmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2019-05-25
uppdaterad:2019-06-11 09:39:07