Näbbgädda - Christian Nilsson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Spinn
bete:Skeddrag
fångstdatum:2019-06-24
uppdaterad:2019-06-25 04:53:47