Större havsnål - Vilma Örnskov

art:Större havsnål (Entelurus aequoreus)
vikt:
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Pungräka
fångstdatum:2019-06-25
uppdaterad:2019-06-26 05:26:17