Mört - Rickard Hermansson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:780
längd:39
fångstplats:Västersjön
metod:Feedermete
bete:Majs
fångstdatum:2019-06-12
uppdaterad:2019-07-03 14:44:51