Småspigg - Gustav Yxell

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck, Skåne
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2018-06-24
uppdaterad: