Skrubbskädda - Gustav Yxell

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Steninge
metod:Bottenmete
bete:Sandmask
fångstdatum:2019-06-10
uppdaterad: