Ruda - Gustav Yxell

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Stenbrott, Brastad
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-06-20
uppdaterad: