Näbbgädda - Gustav Yxell

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Steninge
metod:Spinn
bete:Westin Genomlöpare
fångstdatum:2019-06-08
uppdaterad: