Mindre kungsfisk - Gustav Yxell

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Smögen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-08-11
uppdaterad: