Makrill - Gustav Yxell

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Middelgrund
metod:Turbåtsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2018-07-15
uppdaterad: