Elritsa - Gustav Yxell

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2019-07-04
uppdaterad: