Benlöja - Andreas Schild

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ätran
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:30:15