Benlöja - Gustav Yxell

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Flötmete
bete:Vit Maggot
fångstdatum:2019-07-04
uppdaterad: