foto: Lars Örnskov

Mindre kantnål - Anders Lilja

art:Mindre kantnål (Syngnathus rostellatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Pungräks
fångstdatum:2019-07-10
uppdaterad:2019-07-10 18:52:51