Stäm - Robin Kanthe

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vansbro
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-12
uppdaterad:2019-07-13 07:57:22