Indianlax - Kelvin Hylen

art:Indianlax (Oncorhynchus nerka)
vikt:
längd:
fångstplats:Sjö I Dalarna
metod:Frilina
bete:Knott
fångstdatum:2019-07-11
uppdaterad:2019-07-14 11:38:07