Femtömmad skärlånga - Kelvin Hylen

art:Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)
vikt:
längd:
fångstplats:Långevik - Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-01-12
uppdaterad:2019-07-14 11:38:13