foto: Jag

Pirål - Johnny Priore

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2019-07-13
uppdaterad:2019-07-16 06:17:51