Stensimpa - Gustav Nyström

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Byälven, Säffle
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-08
uppdaterad:2019-07-16 06:18:08