foto: Hans Lindqwist

Harr - Simon Johannesson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vansbro
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-12
uppdaterad:2019-07-16 06:19:05