foto: Kelvin Hylén

Solabborre - Simon Johannesson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm I Anneberg
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-14
uppdaterad:2019-07-16 06:19:38