Röding - Rasmus Bäcklund

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:3100
längd:
fångstplats:Vättern
metod:Vertikalfiske
bete:Pilk
fångstdatum:
uppdaterad:2019-07-20 06:20:24