Håkäring - Magnus Durell

art:Håkäring (Somniosus microcephalus)
vikt:123000
längd:240
fångstplats:Inferno
metod:Havsmete
bete:Makrill
fångstdatum:2019-07-18
uppdaterad:2019-07-21 09:18:32