Näbbgädda - Moa Maripuu

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Ellösefjorden
metod:
bete:Toby
fångstdatum:
uppdaterad: