Elritsa - Moa Maripuu

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Storsjön
metod:
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: