Benlöja - Moa Maripuu

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Listerby Skärgård
metod:
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: