foto: Martin Maripuu

Skrubbskädda - Moa Maripuu

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:720
längd:
fångstplats:Grundsund
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2019-07-27
uppdaterad:2019-07-28 06:35:33