Mindre kungsfisk - Ulf Noreman

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:980
längd:39
fångstplats:10-gradarn
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2019-07-25
uppdaterad:2019-07-30 15:06:11