Siklöja - Gustav Nyström

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:
fångstplats:Sjölyckan
metod:Frilina
bete:Min Svartmyra
fångstdatum:2019-08-01
uppdaterad:2019-08-01 19:36:49