Sutare - Gustav Yxell

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:1700
längd:
fångstplats:Veingesjön
metod:Bottenmete
bete:Popup
fångstdatum:2019-08-03
uppdaterad:2019-08-05 08:40:59