Siklöja - Christian Nilsson

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjödammarna
metod:Frilina
bete:Gustavs Myra
fångstdatum:2019-08-01
uppdaterad:2019-08-05 08:50:14