Mal - Christian Nilsson

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-22
uppdaterad:2019-08-05 08:50:27