Sandkrypare - Christian Nilsson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Osby
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-23
uppdaterad:2019-08-05 08:50:28