Torsk - Andreas Schild

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:36:31