Svart smörbult - Andreas Schild

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Grötvik
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:38:00